Košík

Emil Filla

Na sklonku života vytvořil Emil Filla cyklus svitků českých a slovenských lidových písní. Všechny svitky si i autorsky adjustoval a právě na restaurování adjustace jsme se podíleli. Pro restaurátorku Fillova cyklu jsme podle fragmentu původní tapety a historické repliky vytvořili sítotiskové reprinty původních bordur. Skenování, překreslení a retuš původní vzoru byly kompletně provedeny naším studiem. Pro kompletní podobu bordury bylo potřeba i dokreslit i ty části bordury, které se již nezachovaly. Samotná bordura byla tištěna sítotiskem a jednalo se o soutisk 5 barev na jemně strukturovaný papír.