Košík

Marie Fišerová Kvěchová

Ze starých předsádek a původních fragmentů jsme na zakázku vyrobili reprinty balicích papírů významné české ilustrátorky Marie Fišerové - Kvěchové. Vzhledem k objemu zakázky a jejímu dalšímu určení se balicí papíry tiskly ofsetovým tiskem. Všechny grafické práce, včetně drobných retuší a úprav skenů byly provedeny naším studiem. Čtyři vzory byly vybrány tak, aby dohromady působili vyrovnaným, ale pestrým dojmem kolekce vánočních balicích papírů.